• Nabízí škola i ubytování?
   • Ano, máme vlastní domov mládeže. Chceme tak poskytnout dobré zázemí žákům z celé republiky, kteří k nám za studiem budou dojíždět. 

   • Co znamená „+“ u názvu oboru?
   • Věříme, že naši studenti využijí kromě svého oboru ve svém životě i řadu jiných. Při studiu zvoleného oboru jim proto chceme nabídnout i přesah do dalších souvisejících činností, které ve své praxi uplatní.

   • Čím škola odlišuje od ostatních učilišť?
   • Klademe důraz na tři základní pilíře fungování naší školy: chceme nabídnout bezpečné prostředí, smysluplnou práci a podněcovat žáky do dalšího studia (více o tom zde). Konkrétně to bude znamenat prokazatelnější zapojení žáků do praxí ve firmách, práci na vlastních projektech a pečlivě udržované zdravé prostředí křesťanské školy.

   • Je škola jenom pro křesťany?
   • Ne, naše škola je otevřena i nevěřícím žákům. Klademe však velký důraz na zdravé morální prostředí pro naše žáky, jehož se budeme pevně držet.

   • Co znamená „portfolio výrobků“, které se má představovat u pohovoru?
   • Jednou z klíčových věcí pro nás je, jaký mají uchazeči o studium oboru Instalatér vztah k práci. Uchazeči proto mohou na přijímacím pohovoru představit, na čem už v životě pracovali – například ukázat fotky toho, jak doma pomáhali bílit, jak si opravili kolo a vyměnili řetěž, jaké modely nebo stavebnice dokázali postavit a podobně. Svou práci je možné představit libovolnou formou.

   • Kdo může vydat podpůrné stanovisko uchazečům a co v něm má být?
   • Podpůrné stanovisko může uchazeči vydat jakákoliv organizace, která s ním nějakým způsobem pracuje – například tedy církev v rámci mládeže nebo dorostu, DDM během kroužků a dalších volnočasových aktivit, učitelé různých školních kroužků, ale i firma nebo podnikatel, kteří uchazeče znají a u nichž byl například na brigádě. Příklad podpůrného stanoviska naleznete zde (Google Dokument).

   • Bude se za studium platit?
   • Ne, studium bude bez školného nebo jiného povinného příspěvku škole.