• Jsme přesvědčeni, že rozhodující podíl na kvalitě výuky má především kvalita vyučujících. Tým dobře motivovaných učitelů je klíčovým faktorem fungování školy. Proto věnujeme maximální pozornost personálnímu zajištění výuky, dalšímu vzdělávání pedagogů, vzájemnému sdílení dobré praxe a řešení konfliktů.

  Celkový počet úvazků pedagogů se bude odvíjet od počtu žáků v jednotlivých ročnících, kteří v daném školním roce budou školu navštěvovat. Cílem je zajistit možnost tandemové výuky ve většině vyučovacích hodin, tak aby byl přítomný vždy jeden učitel teoretických předmětů a jeden učitel praktických předmětů. 

  Ve výběrovém řízení na pracovníky školy nesledujeme pouze odborné a pedagogické vzdělání uchazečů, které je samozřejmostí, ale řadu dalších osobnostních vlastností, které považujeme za klíčové jak pro samotnou práci s dětmi ve škole, tak pro vybudování a udržování stabilního a vyváženého týmu učitelů. Za podstatné charakteristiky považujeme především vztah k vizi školy, k jejím hodnotám, dále pak kladný postoj k dalšímu vzdělávání a osobnímu rozvoji.

  Učitelský sbor

   • Jan Čančík
   • Jan ČančíkUčitel odborného výcvikujan.cancik@mistrovskastredni.cz
   • Bohumír Včelák
   • Bohumír VčelákUčitel odborného výcvikubohumir.vcelak@mistrovskastredni.cz
   • Miloslav Fanta
   • Miloslav FantaUčitel českého jazyka, umění a tělesné výchovymiloslav.fanta@mistrovskastredni.cz
   • Jan Perner
   • Jan PernerUčitel anglického jazyka a informatikyjan.perner@mistrovskastredni.cz
   • Anna Jiříčková
   • Anna JiříčkováUčitelka matematikyanna.jirickova@mistrovskastredni.cz
   • Milan Oláh
   • Milan OláhUčitel přírodních vědmilan.olah@mistrovskastredni.cz

  Vedení školy

   • Dana Kašparová
   • Dana KašparováŘeditelka školydana.kasparova@mistrovskastredni.cz
   • Miloslav Fanta
   • Miloslav FantaZástupce ředitele pro SŠmiloslav.fanta@mistrovskastredni.cz
   • Bohdan Čančík
   • Bohdan ČančíkZástupce zřizovatelebohdan.cancik@mistrovskastredni.cz