• Mistrovská střední

  Budujeme křesťanské učiliště v Nové Pace, které nabídne smysluplnou práci, bezpečné prostředí a bude podněcovat k další činnosti.
 • Novinky o škole

   • Ředitelské volno 29. 9. 2023

   • 20. 9. 2023
   • Na pátek 29. 9. je vyhlášeno ředitelské volno, výuka tedy nebude probíhat.

   • Zahájení školního roku 2023/2024

   • 21. 8. 2023
   • Vážení rodiče, milí žáci,

    nový školní rok bude zahájen společným setkáním v pondělí 4. září 2023 od 13:00.

    Zahájení bude spojeno se schůzkou, na které Vás budeme informovat o praktických záležitostech organizace školního roku. Předpokládaný konec je zhruba v 14:30.

     

    Těšíme se na viděnou!

   • Výsledky 2. kola přijímacího řízení

   • 20. 6. 2023
   • Přijati:

    • 202307
    • 202310

    Nepřijati:

    • 202309
    • 202311
    • 202312
   • Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení!

   • 4. 5. 2023
   • Kritéria pro příjetí v 2. kole přijímacího řízení pro rok 2023/2024 najdete na stránce Přijímací řízení.

    Své přihlášky podávejte do 26. května 2023.

   • Předběžné informace o 2. kole přijímacího řízení

   • 26. 4. 2023
   • Milí zájemci o studium na naší střední škole,

    rádi bychom vás informovali, že se chystáme vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení pro obor Instalatér+. Předpokládáme, že druhé kolo bude vyhlášeno v prvním týdnu května. Pokud máte zájem o studium a nebyli jste úspěšní v prvním kole přijímacího řízení na jinou střední školu, sledujte prosím naše webové stránky pro další informace a důležité termíny.

    Na webu budeme pravidelně aktualizovat informace týkající se volných míst a průběhu druhého kola přijímacího řízení. Držíme vám palce a těšíme se na možnost přivítat vás v naší škole jako naše nové studenty.

   • Výsledky 1. kola přijímacího řízení

   • 24. 4. 2023
   • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

    V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.