• Usilujeme o vznik křesťanského učiliště nejen pro Novou Paku, které…

   • …bude bezpečným prostředím

   • Jelikož si uvědomujeme, že dospívající člověk je zranitelný a potřebuje pro svůj zdravý rozvoj bezpečné prostředí, zdravý kolektiv a pevné morální hodnoty, vytváříme na naší škole prostředí, ve kterém se studenti cítí podporováni a chráněni.

    Naše škola klade důraz na udržování pozitivního a respektujícího prostředí, kde se studenti naučí vzájemnému respektu a solidaritě. Aktivně se věnujeme prevenci šikany a diskriminace a dbáme na to, aby se každý student cítil akceptován a podporován.

   • …nabídne smysluplnou práci.

   • Věříme, že práce je důležitá součást života a má být smysluplná. Proto se na naší škole zaměřujeme na to, aby studenti rozvíjeli své dovednosti a pracovali na projektech, které jim dávají smysl, vidí za sebou výsledky a mají radost z dobře odvedeného díla.

    Naše škola nabízí praktické vyučování, kde studenti mohou uplatnit své schopnosti a získat zkušenosti, které budou pro ně užitečné v profesním životě. Spolupracujeme s místními podniky a organizacemi, aby naši studenti měli možnost pracovat na reálných projektech a získávat tak cenné zkušenosti.

   • …bude podněcovat k další činnosti.

   • Chápeme, že vzdělávací cesta studentů nekončí vstupem na střední školu, a proto se snažíme podporovat jejich další rozvoj. Naším cílem je, aby naši studenti měli možnost rozšiřovat své obzory, získávat nové dovednosti a setkávat se s různými příležitostmi. K tomu poskytujeme širokou škálu volitelných předmětů, kroužků a aktivit, které studenty zasvěcují do různých oblastí a podporují jejich zájmy.

    Naše škola nabízí také pravidelné poradenství a podporu při výběru dalšího směru studia či kariéry, aby studenti mohli učinit informovaná rozhodnutí o své budoucnosti.