•  

    Přijímací řízení ke studiu na střední škole se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., Školský zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., v aktuálním znění. 

     

    INSTALATÉR - 36-52-H/01

    DO ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024 PŘIJMEME 12 UCHAZEČŮ


    Kritéria pro přijetí: (podrobnosti naleznete v přiloženém souboru)

    Průměrný prospěch ze základní školy 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ
    Osobní pohovor a představení dovedností

    Na osobní pohovor budou pozváni všichni uchazeči, kteří podají přihlášku ke studiu. Z nabídky si zvolí datum a čas pohovoru. Během pohovoru uchazeči prokáží svůj zájem o studium a své předpoklady a dovednosti. K pohovoru je vhodné dostavit se s portfoliem svých výrobků. Pokud se nemůže uchazeč dostavit, bude dohodnuta jiná forma pohovoru.

    Bonifikace uchazeče podpůrné stanovisko firmy, církve nebo dalších institucí

    Uchazeči o studium musí doložit lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu.

    KRITÉRIA 1. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 (PDF) 

     

    Přihlášky

    Uchazeč k přihlášení ke studiu použije formulář předepsaný MŠMT pro školní rok 2023/2024. Většina základních škol pomůže uchazečům s vyplněním přihlášky na střední školu, nebo ji přímo vygeneruje z informačního systému.

    Přihlášky do 1. kola

    Vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: Brána, SŠ, ZŠ a MŠ, Heřmanická 340, 509 01 Nová Paka nejdéle do 1. března 2022. Při zasílání poštou je rozhodující datum podání dopisu.

    Zápisový lístek

    Zápisový lístek je žáku vydán základní školou, nebo krajským úřadem. K potvrzení zájmu o studium je nutné jej odevzdat do školy nejdéle 10 pracovních dní od oznámení výsledků přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny na webových stránkách školy po ukončení aktuálního kola přijímacího řízení. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že jej uchazeč uplatňuje na školu, kde byl přijat na základě odvolání.

    Zápisové lístky zasílejte na adresu: Brána, SŠ, ZŠ a MŠ, Heřmanická 340, 509 01 Nová Paka.

    Pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit:

    info@mistrovskastredni.cz

    +420 771 275 573