• Mistrovská střední

  Budujeme křesťanské učiliště v Nové Pace, které nabídne smysluplnou práci, bezpečné prostředí a bude podněcovat k další činnosti.
 • Dny otevřených dveří 2023/2024

  Dny otevřených dveří proběhnou 3. a 4. 11. 2023; 15. a 16. 12. 2023 a 9. a 10. 2. 2024. Těšíme se na vás!
 • Novinky o škole

   • Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení!

   • 4. 5. 2023
   • Kritéria pro příjetí v 2. kole přijímacího řízení pro rok 2023/2024 najdete na stránce Přijímací řízení.

    Své přihlášky podávejte do 26. května 2023.

   • Předběžné informace o 2. kole přijímacího řízení

   • 26. 4. 2023
   • Milí zájemci o studium na naší střední škole,

    rádi bychom vás informovali, že se chystáme vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení pro obor Instalatér+. Předpokládáme, že druhé kolo bude vyhlášeno v prvním týdnu května. Pokud máte zájem o studium a nebyli jste úspěšní v prvním kole přijímacího řízení na jinou střední školu, sledujte prosím naše webové stránky pro další informace a důležité termíny.

    Na webu budeme pravidelně aktualizovat informace týkající se volných míst a průběhu druhého kola přijímacího řízení. Držíme vám palce a těšíme se na možnost přivítat vás v naší škole jako naše nové studenty.

   • Výsledky 1. kola přijímacího řízení

   • 24. 4. 2023
   • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

    V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

   • Informace k probíhajícímu přihlašování ke studiu

   • 9. 2. 2023
   • V průběhu února je možnost přihlásit se k 1. kolu přijímacího řízení.

    Žáci základních škol dostávají přihlášky ve svých školách, dospělí uchazeči si tiskopis mohou stáhnout zde

    Více informací i s kritérii přijetí naleznete na stránce Přijímací řízení.

   • Poslední dny otevřených dveří

   • 16. 1. 2023
   • Ještě nejste rozhodnutí, kam na střední? Připravili jsme pro vás ještě poslední dva dny otevřených dveří, abyste se mohli přijít podívat, co obnáší studium Instalatéra+.

    Dorazit k nám můžete:

    • v pátek 27. 1. 2023 od 9:00 do 17:00.
    • v sobotu 28. 1. 2023 od 9:00 do 13:00

    Kromě nakouknutí do dílen si můžete popovídat s učiteli, zjistit, čím je Mistrovská střední výjimečná a třeba si i nějakou činnost, kterou budoucí instalatéři trénují, sami vyzkoušet.

     

   • Aukce uměleckých děl na podporu Mistrovské střední

   • 25. 11. 2022
   • Milí přátelé školy Mistrovská střední, 

    rádi bychom Vás pozvali na Aukci obrazů a uměleckých děl, která se uskuteční 3. prosince 2022 ve velkém sále Hotelu Centrál, Nová Paka. Výtěžek z aukce bude použit na podporu naší školy.