• Mistrovská střední

  Budujeme křesťanské učiliště v Nové Pace, které nabídne smysluplnou práci, bezpečné prostředí a bude podněcovat k další činnosti.
 • Dny otevřených dveří 2023/2024

  Dny otevřených dveří proběhnou 3. a 4. 11. 2023; 15. a 16. 12. 2023 a 9. a 10. 2. 2024. Těšíme se na vás!
 • Novinky o škole

   • Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru INSTALATÉR

   • 22. 4. 2022
   • Výsledky přijímacího řízení.

    Zveřejněný přehled přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na školním webu). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

    Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
    V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

    Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme uchazeči doporučeně poštou. Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme při přetrvávajícím zájmu o studium podat ODVOLÁNÍ v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení o nepřijetí.

    Vyplněný zápisový lístek nebo odvolání proti nepřijetí je možné odeslat poštou na adresu školy nebo případně předat osobně.

   • Registrace Mistrovské střední byla schválena!

   • 21. 2. 2022
   • Milí přátelé Mistrovské střední, právě nám přišlo vyrozumění z MŠMT, že se naší žádosti o registraci školy vyhovuje. Je tedy jisté, že od září bude moci nastoupit první ročník instalatérů. 

     

    IZO střední školy pro vyplňování do přihlášek: 181 127 024

   • Studuj INSTALATÉRA+ na Mistrovské

   • 19. 2. 2022
   • Informace k přijímacímu řízení naleznete na této stránce (zde).

   • Přidali jsme stránku s častými dotazy

   • 14. 2. 2022
   • Uchazeči o studium se na nás často obrací s otázkami, jak má vypadat portfolio u přijímacího pohovoru nebo kdo všechno může vydat doporučující stanovisko. Pokusili jsme se tyto otázky stručně zodpovědět na stránce často kladených dotazů (zde). Pokud zde odpověď na svou otázku nenajdete, neváhejte nás kontaktovat: obrátit se můžete na mailovou adresu info@mistrovskastredni.cz nebo svůj dotaz zaslat přes sociální sítě.

   • Zveřejnili jsme informace k přijímacímu řízení

   • 7. 2. 2022
   • V sekci pro uchazeče najdete připravenou stránku Přijímací řízení (zde). Na této stránce naleznete všechny potřebné informace k přijímacímu řízení. Jeho kritéria jsme se snažili nastavit tak, abychom nemuseli odmítnout nikoho, kdo o studium na Mistrovské střední skutečně bude usilovat.

    Na oficiální registraci školy stále čekáme, proto v případě zájmu o aktuální informace vyplňte předběžnou přihlášku.