Novinky

     • Předběžné informace o 2. kole přijímacího řízení

     • Milí zájemci o studium na naší střední škole,

      rádi bychom vás informovali, že se chystáme vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení pro obor Instalatér+. Předpokládáme, že druhé kolo bude vyhlášeno v prvním týdnu května. Pokud máte zájem o studium a nebyli jste úspěšní v prvním kole přijímacího řízení na jinou střední školu, sledujte prosím naše webové stránky pro další informace a důležité termíny.

      Na webu budeme pravidelně aktualizovat informace týkající se volných míst a průběhu druhého kola přijímacího řízení. Držíme vám palce a těšíme se na možnost přivítat vás v naší škole jako naše nové studenty.

     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení

     • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

      V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.