Novinky

     • Zahájení školního roku 2023/2024

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      nový školní rok bude zahájen společným setkáním v pondělí 4. září 2023 od 13:00.

      Zahájení bude spojeno se schůzkou, na které Vás budeme informovat o praktických záležitostech organizace školního roku. Předpokládaný konec je zhruba v 14:30.

       

      Těšíme se na viděnou!

     • Předběžné informace o 2. kole přijímacího řízení

     • Milí zájemci o studium na naší střední škole,

      rádi bychom vás informovali, že se chystáme vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení pro obor Instalatér+. Předpokládáme, že druhé kolo bude vyhlášeno v prvním týdnu května. Pokud máte zájem o studium a nebyli jste úspěšní v prvním kole přijímacího řízení na jinou střední školu, sledujte prosím naše webové stránky pro další informace a důležité termíny.

      Na webu budeme pravidelně aktualizovat informace týkající se volných míst a průběhu druhého kola přijímacího řízení. Držíme vám palce a těšíme se na možnost přivítat vás v naší škole jako naše nové studenty.

     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení

     • Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

      V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. I v případě přijetí uchazeče do 1. ročníku denní formy vzdělávání v průběhu školního roku se neuplatněním zápisového lístku ruší právní účinky rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem.

     • Poslední dny otevřených dveří

     • Ještě nejste rozhodnutí, kam na střední? Připravili jsme pro vás ještě poslední dva dny otevřených dveří, abyste se mohli přijít podívat, co obnáší studium Instalatéra+.

      Dorazit k nám můžete:

      • v pátek 27. 1. 2023 od 9:00 do 17:00.
      • v sobotu 28. 1. 2023 od 9:00 do 13:00

      Kromě nakouknutí do dílen si můžete popovídat s učiteli, zjistit, čím je Mistrovská střední výjimečná a třeba si i nějakou činnost, kterou budoucí instalatéři trénují, sami vyzkoušet.

       

     • Aukce uměleckých děl na podporu Mistrovské střední

     • Milí přátelé školy Mistrovská střední, 

      rádi bychom Vás pozvali na Aukci obrazů a uměleckých děl, která se uskuteční 3. prosince 2022 ve velkém sále Hotelu Centrál, Nová Paka. Výtěžek z aukce bude použit na podporu naší školy.

     • Dny otevřených dveří

     • Před námi jsou dalši dny otevřených dveří, na které vás srdečně zveme. Kromě nahlédnutí do našich učeben a dílny budete mít možnost popovídat si s učiteli a zeptat se na všechno, co by vás k Mistrovské střední zajímalo.

      Přidat se k můžete i k Facebookové události: https://fb.me/e/2iJkYKIuX .

     • Výsledky 1. kola přijímacího řízení do oboru INSTALATÉR

     • Výsledky přijímacího řízení.

      Zveřejněný přehled přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí. Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na školním webu). Zápisový lístek musí být podepsán nezletilým uchazečem i jeho zákonným zástupcem, nebo zletilým uchazečem. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě poštovní službě.

      Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
      V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

      Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme uchazeči doporučeně poštou. Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme při přetrvávajícím zájmu o studium podat ODVOLÁNÍ v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení o nepřijetí.

      Vyplněný zápisový lístek nebo odvolání proti nepřijetí je možné odeslat poštou na adresu školy nebo případně předat osobně.